Obrazac za upit o Fotonaponskim elektranama

Ime:
Email:
Tvrtka:
Adresa:
Grad:
Poštanski Broj:
Telefon:
Županija:

Podaci o objektu

Adresa objekta:
GPS Kordinate:
Dokaz vlasništva nad objektom / prava gradnje:
Postojeći priključak na elektroenergetsku mrežu:
Namjena:
Vrsta krova:

Podaci o predviđenoj površini za ugradnju fotonaponskih panela

Vrsta pokrova:
Krovna konstrukcija:
Ocjena stanja krovne kontrukcije:
Dimenzija krova (u metrima DUŽINA X ŠIRINA):
Gromobranska zaštita:
Iskoristiva površina za montažu (DUŽINA X ŠIRINA m2):
Nagib krova u stupnjevim:
Ukupna visina (u metrima, mjereno od temelja):
Orijentacija krova:

Ostale napomene

  Send


Kontakt

Država:
Grad:
Mobitel:
Telefon:
Fax:
Email:
OIB:
MBS:
IBAN:

IBAN:

VAT:
Hrvatska
Čakovec
++385 (0) 91 444 56 39
++385 (0) 40 390 093
++385 (0) 40 390 204
info@solhit.hr
98537187933
070106497
HR8225030071100076607 SBERBANK
HR8223600001102353260 ZABA
HR98537187933

Kako do nas


Prikaz veće karte