Ostali proizvodi

IZMJENJIVAČI
Fotonaponski modul proizvodi istosmjernu struju.Za pretvaranje istosmjerne struje u izmjeničnu služe Izmjenjivači. Ukoliko sa našim fotonaponskim panelima želite planirati svoju sunčanu elektranu,vrijedno je znati da i u tom planiranju koristimo takoðer samo vrhunsku tehnologiju od renomiranih proizvođača.

NADZOR
Za svaku sunčanu elektranu bilo ona velika ili mala,postoje na tržištu razni sustavi za nadzor i kontrolu rada preko tableta ,smart telefona ili kompjutera. To je vrlo važno jer u svakom trenutku kontrolirate svoje prihode. Kao dodatak izmjenivačima,ukoliko želite i nadzor slijedimo iste proizvođaće,meðutim voljni smo saslušati i druge prijedloge.